สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมาชิกสามัญ

1. โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
49 ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 053-200-300   Fax : 053-203-104
 www.idithaimassage.com
2. ภูมิสมุนไพร Herbal Wisdom
336/16  ม.4  ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
จ.เชียงใหม่  50220
โทรศัพท์: 086-919-7909
3. โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
59/9  ถ.ช้างเผือก  ซ.4 ฉ  ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์: 053-218-632   Fax : 053-224-197
www.itmthaimassage.com
E-mail: itm@itmthaimassage.com
4.ชมรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
149 ม.2 บ้านเมืองเล็น ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 086-117-9124 / 083 – 865-9135 E-mail: janya_wongchai@hotmail.com
5. บริษัท กรีนฮาร์ท เฮลท์ ฮับ จำกัด
45 ห้องเลขที่ A 193  ถ.อัษฎาธร  ต.ป่าตัน
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  053-231-918
6. บริษัท สยามพาราไดซ์เฮลล์โปรดักส์ จำกัด 200/87  ม.5  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 093-140-5450 www.info@paradise.co.th
7. บริษัท ดอยปุย เฮิร์บ จำกัด
99/29  ม.3  ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์  053-103-845,093-197-2255
8. กลุ่มสมุนไพรหริภุญชัย
3  ถ.อนุบาล  ซ.6  ต.ช้างเผือก
อ.เมืองจ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  053-217-051, 091-079-8195
www.nakhaherb.com
9. ร้านวงศ์เจริญเภสัช (สมุนไพรป่าซาง ลำพูน) 239  หมู่ที่ 1  ถ.ลำพูน-ลี้  ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  51120
โทรศัพท์  053-521-379, 091-079-9032
E-mail:  nim_jitladda@hotmail.com
FB : วงศ์เจริญเภสัชป่าซาง-ยาเจ้าน้อยฮอม
10. ลำปางรักษ์สมุนไพร
177  หมู่ 12  ถ.คันเหมือง
ซ.ข้างโรงเรียนเขลางค์นคร  ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง  จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์  054-313-128, 081-992-4814
Fax : 054-313-128
11. สมาคมนวดแผนไทยแห่งอิตาลี (FITTM) 3/1  R.17100  Savona  Piazza  Savona  Italy
12. Herb  House 215/1  ม.2  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100
มือถือ  093-283-5899
FB: Herb House เฮิร์บเฮาส์
13. สมุนไพรโปสะป้าน
231/1  ม.3  ต.สันป่ายาง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150
โทรศัพท์  053-374-154, 081-960-5262
14. กลุ่มรักษ์สุขภาพบ้านบ่อสร้าง
(จันทร์แจ่มโฮมสปา)
155/1  หมู่ 3  ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130
โทรศัพท์: 084-021-4801
15. ฟาร์มเห็ดหลินจือสายสัมพันธ์ ลำพูน
19/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทรศัพท์: 081-961-0328, 086-654-4015 E-mail: Sang-duean19@hotmail.com
16. อุ่นใจสมุนไพร
43/2  หมู่ที่ 4  ถ.สันทราย-พร้าว  ซอย 37
(บ้านสัน) ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 081-366-9031 
17. Fayhabu
172  หมู่ที่ 4  ถ.เชียงใหม่-ฝาง  ต.ขี้เหล็ก
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180
โทรศัพท์  053-372-553, 085-624-5533
www.wholeniceshop.com
18. หจก.จินตะวันเฮิร์บ
371/1  ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50000
โทรศัพท์: 081-904-4827 www.jintawanherb.com
19. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร 169  หมู่ที่ 6  ต.แม่สูน  อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์: 080-125-2509
20. ป้าโซ่นวดแผนไทย 300/287  หมู่ที่ 10  ซ.2/7  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์: 090-130-2998 / 084-609-1157 
21. ฐณิศศาอนงค์คลินิกการแพทย์แผนไทย
9  หมู่ที่ 8  ซ.เฟื่องฟ้า 1  ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  50220
โทรศัพท์: 089-230-5168
22. บ้านดินคลินิกการแพทย์แผนไทย
150  หมู่ที่ 10  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50210
โทรศัพท์: 064-516-3982
23. เห็ดถั่งเช่าสีทองเชียงใหม่ฟาร์ม
141  หมู่ที่ 4  ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210
โทรศัพท์: 085-229-6558
24. หสม.กูดเฮลท์
14/16 ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์: 081-884-1504
25. นวดตอกเส้นคนยองสันกำแพง
57  หมู่ 4  ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่  50130
โทรศัพท์: 086-911-7487
26. เตชสิทธิ์คลินิกการแพทย์แผนไทย
17  หมู่ 1  ถ.เชียงใหม่-ฮอด  ต.สองแคว
อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่  50160
โทรศัพท์  053-367-582, 083-035-6262
27. โรงเรียนบุญธรรมมีนวดไทยเชียงใหม่
3/3  หมู่ 5  ซ.2  ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
จ.เชียงใหม่  50230
โทรศัพท์  053-441-704, 086-197-6033
28. ทิพย์สมุนไพร
1/7  หมู่ 12  ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่  50130
โทรศัพท์: 081-980-4818
29. ร้านสมุนไพรบ้านป่าแก
วส.ช.สมุนไพรบ้านป่าแก
17  ถ.จ่าบ้าน  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  053-326-566, 084-045-1210
30. ม่อนฮักษา 189/2  ม.1  ถ.เชียงใหม่-ฝาง  ซอย 1  ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180
โทรศัพท์  053-297-856,089-755-9461, 061-904-9047
E-mail: yaharherb47@gmail.com
FB: yahar herb
31. คลินิกการแพทย์แผนไทยวลัยลักษณ์
284  หมู่ที่ 15  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่  50120
โทรศัพท์: 053-355-225, 086-654-4045
32. ฟ้าล้านนาสปา
57,57/1  ถ.จ่าบ้าน  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์: 053-416-191, 089-695-0802
www.fahlanna.com
33. ทองน้ำหนึ่ง
18/2  ซ.3  ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50100
โทรศัพท์: 053-200121, 083-941-2011 
34. พัทธานันท์สมุนไพร
36  ถ.ราชภาคีนัย  ซ.มิตรปราณี  ต.พระสิงห์
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
35. สมุนไพรบัวสวรรค์
82/83  หมู่ 9  ถ.หนองเส้ง-ประตูป่า
ต.เหมืองง่า  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
โทรศัพท์: 095-691-1058
36. วิสาหกิจชุมชนไหมหยก
87/1  หมู่ 13  ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่  50130
โทรศัพท์: 099-614-2946
E-mail: maiyoksilkprotein@hotmail.com
FB : ไหมหยก สบู่สมุนไพร โปรตีนไหม
FB : Maiyok Thailand
37. บจก.กรีนทองแท้
259  หมู่ 7  ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่  50150
โทรศัพท์  053-470-066, 081-883-5874, 095-725-1067
www.greenthongtaethailand.com
38. ลูกหมอไทย
164/18  หมู่ 3  ถ.เชียงใหม่-ฮอด  ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230
โทรศัพท์  090-465-3226
E-mail: s.apisuksawas@gmail.com
Line ID : pornrawin1956
39. บริษัท รีอิน (ประเทศไทย) จำกัด
57/30  หมู่ 10  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่  50170
โทรศัพท์  088-585-8682
E-mail: rein.herb2016@gmail.com
Line ID : reinherb
40. บริษัท รีเวอร์ รีแฮบ จำกัด
6/9  ซ.3ข  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  089-813-7499
41. 27/8  หมู่ 1  ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่  50130
E-mail: sara.ruand@gmail.com
โทรศัพท์: 062-823-9285
42. สุภาพรเฮิร์บ
22 หมู่ที่ 9  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่  50360
โทรศัพท์: 098-425-3958
E-mail: honey250799@gmail.com
Line ID : 0984253958
43. ศูนย์อนุรักษ์เฮือนโบราณสันป่าตอง/ศูนย์เรียนรู้อายุวัฒนะ
29  หมู่ 1  ถ.สันป่าตอง-ลำพูน  ต.ทุ่งต้อม
อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120
Line ID : machandarawan
44. บริษัท เอสเอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 320/7  หมู่ 4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่  50290
โทรศัพท์: 099-207-4775 / 094-251-4775
Line ID : yn27866
www.yaocordyceps.com
Email: y-nilsakul@hotmail.com
45. 228/5  หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
50180
46. คลินิกแพทย์แผนไทยอบอุ่น
รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว
51  หมู่ 7  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่50180
โทรศัพท์: 065-724-6777
Line ID : @thaimed-dk
47. อาทิตย์คลินิก
17/4  ถ.สนามบินเก่า  ต.สุเทพ 
อ.เมืองจ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์: 085-049-2928
Line ID : 0850492928
tatsachol@gmail.com
48. 
49. บริษัท พีอี อิเลคทริค จำกัด
324  หมู่ที่ 10  ถ.สันทรายสายเก่า  ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210
โทรศัพท์ : 053-126516, 081-602-8103
Line ID : pecherd
www.pe-electric.com.
E-mail: ew_pelite@yahoo.co.th
50. บริษัท Cell Food
257/1  หมู่ 5  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี 
จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์: 094-550-0579
51. 69/1  หมู่ 5  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์  098-391-9659
52. โรงเรียนภัทรเวชสยาม
124/2  บ้านหัวฝาย  ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่  50180
โทรศัพท์: 083-901-9888
53. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านหมอผิน
161/1  หมู่ 5  บ้านน้ำจำ  ซอย 1  ต.หนองกาย อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230
โทรศัพท์: 093-139-3464
FB: บ้านหมอผิน วิสาหกิจชุมชน
54. มหาเดวานวดไทย
29/2  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  053-894-429,081-595 1180, 083-861-5959 
Line ID : mahadevamassage
www.mahadevamassagechiangmai.com
E-mail: mahadevaspa01@gmail.com
55. วิสาหกิจชุมชนสยามเฮิร์บ
644  หมู่ 1 ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์: 063-664-2545
E-mail: siamherb.cs@gmail.com

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทย

0904653226 (พรรวินทร์) Line id: pornrawin1956 เลขานุการคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ

ที่ทำการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 17 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160